Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach

2013-01-14 | Autor: carmen

Kursy Zrzeszenia Antidotum są szansą na otrzymanie nowych umiejętności oraz na pozyskanie nowych umiejętności.Powodują, iż jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku pracy,szansa na awans zawodowy,współudział w warsztatach daje możliwość uzyskania praktycznych umiejętności i skorzystania z wypracowanych już doświadczeń,umożliwiają podniesienie stopnia wykonywanej działalności oraz utrzymanie doświadczonego stopnia realizowanego roli wzbogaca zasób kompetencji dając możliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. 

Firma obejmuje wsparcie biznesu, wsparcie kształcące oraz psychologiczne. Nasza kadra szkoląca to osoby starannie wykształcone, z dużą praktyką zawodową, często pełniące stanowiska kierownicze i dyrektorskie w placówkach państwowych oraz specjalistycznych placówkach i urzędach.Warto wiedzieć jednak, że warsztaty szczególnie te, uczestnictwo w których zostało udokumentowane certyfikatem lub innego rodzaju formalnym certyfikatem są bardzo cenne i zatrudniający zarówno aktualny jak i również przyszły, na pewno doceni zaangażowanie i chęć samokształcenia swojego pracownika.Kursy pracowników to nie tylko zachowanie się na odbiór z jednej strony. To również współegzystowanie z zgromadzeniem wymiana doświadczeń, jak również dzielenie się własnymi spostrzeżeniami na podstawie określonych sytuacji w życiu. Takie spotkania pozwalają zaistnieć w specjalności a niekiedy nawet zdobyć nowe kontakty oraz namiary na pracowników, z którymi współpraca w przyszłości może stać się owocna.


Kategorie: Inne