Archiwum Styczeń 2013


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniach

2013-01-14 | Autor: carmen

Kursy Zrzeszenia Antidotum są szansą na otrzymanie nowych umiejętności oraz na pozyskanie nowych umiejętności.Powodują, iż jesteśmy bardziej konkurencyjni na rynku pracy,szansa na awans zawodowy,współudział w warsztatach daje możliwość uzyskania praktycznych umiejętności i skorzystania z wypracowanych już doświadczeń,umożliwiają podniesienie stopnia wykonywanej działalności oraz utrzymanie doświadczonego stopnia realizowanego roli wzbogaca zasób kompetencji dając możliwość podejmowania coraz trudniejszych wyzwań. 

Kategorie: Inne

Dlaczego warto posiadać wiedzę z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

2013-01-03 | Autor: carmen

Wdrażanie nowoczesnych narzędzi w dziedzinie dysponowania zasobami ludzkimi w jednostkach   samorządu lokalnego jest tym bardziej umotywowane że zasadnicze plany dysponowania zasobami ludzkimi z punktu widzenia pracodawcy w administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwie są zbliżone i dotyczą przyciągnięcia najlepszych pracowników do działalności ich utrzymania i motywowania do osiągania założenia i rozwoju. Jednak brak konkurencji powoduje,że wdrażanie usprawnień zależy przede wszystkim od dobrej woli władz urzędów, efektywności organów kierujących, a nie jest wymuszone poprzez działanie rynku.

Kategorie: Biznes i Ekonomia
[1]